Biyoenerji – Check Up

İçinde yaşadığımız evren ve evrende var olan her şey sonsuz bir enerjinin sahibidir. Her şeyin Yaratıcısı olan Tanrı bu enerjinin kaynağıdır. Tüm insan, hayvan ve bitkiler dünyaya gelirken yaşam enerjileri ile birlikte gelirler ve bu enerji onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereklidir.

Yaşam enerjisi birçok kültürde mevcut olup değişik isimlerle anılır. Bu enerjiye, Çin’de Chi, Hindistan’da PRANA, Japonya’da Ki enerjisi, Tasavvufta Can veya Nefes, Batıda Biyoenerji veya Kozmik Enerji denir.

Biyoenerji;

  • Etkisi Kanıtlanmış,
  • Hızlı Sonuç Alınan,
  • Güvenilir,
  • Ağrısız ve Yan Etkisi Olmayan
  • Her Yaş Grubuna Uygulanabilen Bir Yöntemdir.

Çeşitli sebeblerden oluşmuş rahatsızlıkların şifaya kavuşturulması seansları… Çok eski kültürlerde halk doktorları, insan vücudunda “Çi“ adı verilen bir enerjinin varlığını keşfetmişlerdir. Bir yaşam enerjisi olan “Çi” nin açıklaması zordur. Bu enerji alanında sinir merkezleriyle ilgili enerji dağıtım merkezleri de bulunur ki, bunlara çarka adı verilir.

Bu çakralar bel kemiği boyunca sıralanmış olup her bir çakra iç salgı bezine isabet etmektedir. Biyoenerji ile çakraların enerji sirkülasyonunu engelleyen patalojik bozukluklar giderilebilmektedir. Seans Süresi: 35 dk. (Kişinin rahatsızlığına göre seansın gün sayısı ve süresi belirlenir.)

Not: Aile Bireylerinin Bozulmuş Enerji Dalgalarının Düzenlenmesiyle alakalı özel çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli sebeblerden dolayı bozulmuş olan enerji dalgalarınız düzeltilmediği müddetçe hem kendinize hemde çevrenize zararınız olur. (aile içerisinde , iş ortamında , eşler arasında devamlı bir kavga , geçimsizlik hali varsa , eğer dokunduğunuz yerlerden elektrik çarpmasına benzeyen bir akım hissediyorsanız aşırı negatif yüklüsünüz demektir. Zaman içinde vücuttan atamağınız bu ters enerji iç organlarınıza da sirayet ederek birçok hastalığa sebeb olmaktadır. Bu durumu geciktirmeden mutlaka konusunda uzman bir Biyoenerjiste danışınız!)

Back to Top